sztuki walki sztuki walki aikido pfa aikido sztuki walki aikido nokken

Nasza oferta aikido

Aikido pochodzi rodem z Japonii. W swoim pierwowzorze stanowi sztukę walki, jednak potrzeby współczesnego świata ogarniętego hipokinezą (niedoborem ruchu) znacząco wpłyneły na obecny charakter i cele jakie realizowane są poprzez udział w treningu. Aikido w prostym rozumieniu to metoda opanowania sił wewnętrznych człowieka. Wykluczenie rywalizacji i współzawodnictwa wraz ze swoistą filozofią pozbawioną przemocy i agresji stawia aikido w gronie form ruchowych dla dzieci. Mimo, iż jest to rekreacja trening oparty jest o założenia metodyczne. Podstawowe cele skupiają się wokół dbałości o rozwój psychofizyczny i utrzymnie zdrowia. Aikido dla dzieci należy opisać w oparciu o dwie sfery oddziaływania: fizyczno-motroryczną oraz wychowawczą.

aikido oferta_aikido warszawa

W ujęciu pierwszym aikido kształtuje zdolności motoryczne takie jak: wytrzymałość tlenową, szybkość, koordynację, siłę dynamiczną, zwinność i gibkość. Największy nacisk kładziony jest na kształtowanie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej. Zwiększone bogactwo ruchów i stosowanie ćwiczeń orientacyjno-przestrzennych stanowią pozytywne bodźce dla rozwoju somatycznego układu nerwowego. Umiarkowana intensywność ćwiczeń aktywuje układy oddechowy i sercowo-naczyniowy, spełniające funkcje w transporcie tlenu i substratów energetycznych do pracujących mięśni oraz funkcje regulowania metabolitów. Ów wysiłki kształtują wytrzymałość tlenową, co objawia się korzystnymi dla zdrowia zmianami morfologiczno-funkcjonalnymi serca (np.: zwiększenie objętości komór serca i kapilaryzacja mięśnia sercowego), płuc (np.: zwiększenie objętości płuc, kapilaryzacja objawiająca się zwiększeniem pojemności dyfuzyjnej płuc, wzrost siły i wytrzymałości mięśni oddechowych), mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych (np.: większa sprawność restytucji powysiłkowej mięśni, zwiększenie wytrzymałości, elastyczności i siły) oraz redukcją tkanki tłuszczowej. Również obciążenia treningowe dobrane są w taki sposób aby nie obciążały czynnego i biernego aparatu ruchu. W czasie zajęć wprowadzane są elementy ćwiczeń oddechowych wpływjące na siłę i wytrzymałość mięśni oddechowych oraz zwiększające wchłanianie i przyswajanie tlenu przez organizm. Ćwiczenia odbywają się we wszystkich stawach i płaszczyznach ruchu angażując te grupy mięśniowe, które rzadko wykorzystywane są w czynnościach życia codziennego. Zazwyczaj są to grupy mięśni nadmiernie rozciągnięte i osłabione nieprawidłową pozycją siedzącą i niedoborem ruchu. Znaczna część ćwiczeń wykonywana jest w pozycjach izolowanych (klęki, podpory, siady, leżenia) co pozwala z większą dokładnością wykonać zadanie ruchowe (dziecko w większym stopniu skupia się na zadanym ćwiczeniu). W ujęciu fizyczno-motorycznym zajęcia aikido dla dzieci mają cechy gimnastyki prozdrowotnej wspierającej zdrowie.

aikido oferta_aikido warszawa

Realizowanie zadań związane jest z pozytywnymi emocjami. Zdobywaniu nowych doświadczeń motorycznych towarzyszy przeżywanie emocjonalne ruchu. Dużą część aikido dla najmłodszych zajmują gry i zabawy ruchowe. To właśnie ta forma pozwala wejść w świat dziecka, doskonale wpływa na rozwój poznawczy i sferę emocjonalną. Wyeliminowanie trudnych i złożonych sekwencji ruchowych i zastąpienie ich naturalnymi i swobodnymi ćwiczeniami pozwala na stopniowe odkrywanie przez dzieci możliwości swojego ciała i wywołuje twórcze działania ruchowe.

aikido oferta_aikido warszawa

Druga wspomniana sfera dotyczy kształtowania osobowości. Cały proces treningowy zmierza do ukształtowania silnego charakteru cechującego się obowiązkowością, samokontrolą, samodyscypliną, pewnością siebie oraz wrażliwością społeczną i przystosowaniem do współżycia w grupie. Aikido kształtuje tolerancję i odpowiedzialność za swoje zachowanie. Trening w parach i grupach wdraża w umiejętność nawiązywania kontaktów oraz współpracy. Dzięki swoistemu regulaminowi tzw. „etykiecie dojo” dzieci stopniowo poznają i przestrzegają wartości i zasady etyczne. Wspólny wysiłek fizyczny integruje grupę, tworzą się więzi koleżeńskie. W grupie również łatwiej pokonywany jest lęk przed nowym zadaniem i wzmacniana jest wiara we własne możliwości. Trening wypełniony jest emocjami ma więc bez wątpienia wpływ wychowawczy.

Psychika oraz intelekt dziecka są ściśle połączone z motoryką. W aikido obie sfery przeplatają się wzajemnie. Warto więc widzieć w ćwiczeniach ruchowych nieco więcej niż kształtowanie ciała. Jeżeli chcemy, aby nasze dzieci w pełni wykorzystywały tkwiący w nich potencjał intelektualny musimy wychowywać je zapewniając im optymalną dawkę aktywności fizycznej.

©Copyright by Kyodö Akademia Aikido 2010