sztuki walki sztuki walki aikido pfa aikido sztuki walki aikido nokken

Zajęcia plastyczne, rysunek, kaligrafia japońska

Podstawą skutecznego funkcjonowania jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę zdolność należy rozwijać. Kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych dzieci w weku przedszkolnym stanowi podstawę rozwoju ich twórczości.

Ćwiczenia plastyczne w dużej mierze pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Twórczość plastyczna sprzyja redukowaniu napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, plastyką skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.

Celem nadrzędnym prezentowanego programu jest zaktywizowanie dziecka do twórczego i samodzielnego działania oraz ogólny rozwój zdolności i umiejętności.Proponowany program zawiera ramowy układ treści o charakterze otwartym, co pozwala na dowolne modyfikowanie treści odpowiednio do indywidualnego rozwoju dziecka.

Nasze zajęcia wpływają na:

 • rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych i umiejętności praktycznych
 • kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej
 • przygotowanie do nauki pisania
 • uwrażliwianie na piękno oraz kształtowanie nawyków estetycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wyrabianie umiejętności wyrażania własnego "ja" w pracy twórczej
 • utrwalenie znajomości podstawowych kolorów
 • rozwijanie dziecięcych talentów
 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
 • Naszym milusińskim proponujemy:

 • Ćwiczenia malarskie - malowanie na dużych formatach papieru o różnej fakturze, rozróżnianie i odpowiedni dobór barw, tworzenie kolorów pochodnych, wykorzystanie różnego rodzaju farb: plakatowe, akwarele.
 • Ćwiczenia rysunkowe - rysowanie na małych i dużych formatach, operowanie plamą, wykorzystanie różnych rodzajów kredek: ołówkowe, pastele suche, pastele olejne, kredki świecowe, węgiel rysunkowy, itp.
 • Kaligrafię japońską-to szuka pięknego pisania znaków. Od kaligrafii pisanej w jakimkolwiek kraju europejskim różni się podejściem do samej czynności oraz efektu końcowego, ponieważ najważniejsze jest perfekcyjne wykonanie znaku w skupieniu i z precyzją, a nie sama informacja, jaką dany znak niesie.
 • Ćwiczenia modelarskie-modelowanie w plastelinie i glinie form przestrzennych.
 • Kompozycje z papieru- jednokolorowe, wielokolorowe, indywidualne i zbiorowe, tworzenie kompozycji płaskich jak i przestrzennych.
 • Poznanie różnych technik plastycznych : -frottage, collage i druk stemplem, mini origami, malowanie pastelą suchą i mokrą, wydzieranki, wydrapywanki, formy przestrzenne, witraż z papieru i wiele innych technik.
 • Zajęcia prowadzi nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

  Spotykamy się we wtorki o g 16 30, ul. Jastrzębowskiego 22

  Zapraszamy na zajęcia!

  ©Copyright by Kyodö Akademia Aikido 2010